دوازدهمین کنفرانس شبکه های هوشمند انرژی

 

دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی شبکه‌های هوشمند انرژی در دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان با همکاری اندیشکده تدبیر انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان به مدت سه روز در تاریخ های 22 تا 24 آذرماه برگزار گردید.

هدف از برگزاری این کنفرانس؛ گسترش دانش فنی مربوط به شبکه های هوشمند انرژی، محیطی پویا برای تبادل نظر علمی و فنی پژوهشگران، ارائه آخرین یافته‌های پژوهشی و تشویق مشارکت محققان بود.

مدیریت انرژی و پاسخگویی بار در شبکه‌های هوشمند انرژی، مدل‌سازی و رایانش داده را با داده کاوی در شبکه‌های هوشمند انرژی، امنیت فیزیکی و سایبری در شبکه های هوشمند انرژی، پایش، کنترل، حفاظت و مدیریت خطا در در شبکه‌های هوشمند انرژی منابع انرژی تجدیدپذیر، تولیدات پراکنده و ذخیره ساز در شبکه‌های هوشمند انرژی، زیرساخت اندازه‌گیری پیشرفته، اینترنت اشیاء و کاربردهای آن در در شبکه های هوشمند انرژی، سیستم‌های چند حاملی برق و گاز و هاب‌های انرژی، خانه هوشمند و ساختمان خودکفای انرژی در شبکه‌های هوشمند انرژی، شهر هوشمند و اینترنت اشیاء در شبکه‌های هوشمند انرژی، حمل و نقل الکتریکی و ماشین‌های برقی در شبکه‌های هوشمند انرژی، سیستم‌های مخابراتی و فناوری اطلاعات در شبکه‌های هوشمند، مبدل‌های الکترونیک قدرت برای شبکه های هوشمند انرژی، فرهنگ‌سازی، قانونگذاری، مقررات و استانداردگذاری در شبکه‌های هوشمند انرژی شبکه هوشمند آب و مدیریت آن و معماری هوشمند برای ساختمان‌ها و شهر در شبکه‌های هوشمند انرژی از محورهای کنفرانس بوده است.

تعداد مقالات رسیده به دبیرخانه کنفرانس ۱۰۲ مقاله بوده که از این تعداد ۴۲ مقاله به صورت شفاهی و ۳۹ مقاله در قالب پوستر ارائه شد و همزمان با برگزاری کنفرانس مذکور، کارگاه‌های آموزشی و نمایشگاه‌های تخصصی نیز با حضور صاحب‌نظران دانشگاهی و صنعتی و سازمان‌های مرتبط در مرکز همایش‌های دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته برگزار شد.