نشست «اقتصاد سیاسی محیط زیست و انرژی در ایران»

⚡️اندیشکده تدبیر انرژی⚡️و مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو با همکاری پژوهشگاه نیرو(مرکز مطالعات سیاست گذاری و برنامه ریزی انرژی) و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان برگزار می کند.

📣 سومین نشست از سلسله نشست های جامعه و انرژی با عنوان “اقتصاد سیاسی محیط زیست و انرژی در ایران”

⏰ زمان برگزاری:
دوشنبه ١۴٠٠/٠٩/٢٩ ساعت ١۷:٣٠ الی ١٩:٣٠

🎥 لینک برگزاری:
https://www.skyroom.online/ch/tadbir1397/eptt