معرفی کتاب ارزیابی فنی و اقتصادی نیروگاه های تجدیدپذیر با استفاده از نرم افزار مدیریت انرژی پاک (RETScreen)

  • خانه
  • نوشته ها
  • معرفی کتاب ارزیابی فنی و اقتصادی نیروگاه های تجدیدپذیر با استفاده از نرم افزار مدیریت انرژی پاک (RETScreen)

اقتصاد انرژی یکی از شاخه های علم اقتصاد است که تحت تاثیر بحران های اقتصادی و سیاسی در طی چهار دهه گذشته اهمیت بسیاری پیدا کرده و به یک مطالعه میان رشته ای تبدیل شده است. در طی این تحولات کتاب های متعددی با تمرکز بر مسایل مختلف اقتصاد انرژی نوشته شده است، که عمدتا در قالب مجموعه مقالات یا پرداختن به یک حوزه خاص در اقتصاد انرژی تهیه و تدوین شده است. این کتاب را می توان یکی از کامل ترین مراجع دانشگاهی در حوزه اقتصاد انرژی دانست که براساس مبانی نظری علم اقتصاد نگارش یافته است. در این کتاب، موضوعاتی از جمله تقاضای انرژی، عرضه انرژی، بازارها و قیمت گذاری انرژی، چالشها و موضوعات خاص در حوزه اقتصاد انرژی، تعامل انرژی و محیط زیست، مسئله تغییرات اقلیمی، حکمرانی و سیاست های دولت در بازار انرژی به شکل ساده و قابل فهم ارایه می شود.

 

نویسنده:

سوبس باتاچاریا

یک مساله قابل توجه در انرژی های تجدیدپذیر، تولید پراکنده ی این انرژی هاست که در ارزیابی شان؛ بررسی عوامل جغرافیایی، محیطی و آب و هوایی، علاوه بر ارزیابی اقتصادی دارای اهمیت دو چندان است. نبود مرجع مناسب فارسی برای این مهم، نگارندگان این کتاب را بر این داشت تا با نوشتن مطالبی در مورد ارزیابی فنی و اقتصادی نیروگاه های تجدیدپذیر با استفاده از نرم افزار مدیریت انرژی پاک (RETScreen) که در کانادا طراحی شده است، گامی کوچک برای کمک به سرمایه گذاران این حوزه بردارند.

این نرم افزار امکان شناسایی و ارزیابی جامع و بهبود امکان سنجی فنی و مالی پروژه های بالقوه انرژی های تجدیدپذیر را فراهم می آورد. همچنین با استفاده از آن، بهره وری انرژی و نیز سنجش و تایید عملکرد واقعی تاسیسات و شناسایی روش های ممکن ذخیره یا تولید انرژی امکان پذیر می شود.

 

نویسنده:

جناب آقای دکتر زین العابدین صادقی

دانشیار اقتصاد انرژی دانشگاه شهید باهنر کرمان