در نهمین کنفرانس علمی شبکه های هوشمند انرژی ایران مقاله تدوین شده از سوی اندیشکده تدبیر انرژی اتاق کرمان مورد پذیرش قرار گرفت.

  • خانه
  • نوشته ها
  • در نهمین کنفرانس علمی شبکه های هوشمند انرژی ایران مقاله تدوین شده از سوی اندیشکده تدبیر انرژی اتاق کرمان مورد پذیرش قرار گرفت.

یکی از اهداف اصلی ترویج شبکه­های هوشمند، کاهش انتشار کربن و تولید الکتریسیته از طریق انرژی های پاک است. در این مقاله، یک مدل تجاری برای از مدار خارج کردن یک نیروگاه حرارتی با راندمان کم و انتشار بالای آلاینده ها با هدف جایگزینی ظرفیت معادل با نیروگاه فتوولتائیک، ارائه شده است؛ همچنین منابع مختلف برای تامین مالی ایجاد ظرفیت جدید جهت از مدار خارج کردن نیروگاه حرارتی زرند، مورد بررسی اقتصادی قرار گرفته است. بدین صورت که هزینه­های الکتریسیته تولیدی ناشی از سوخت مصرفی در نیروگاه، انتشار کربن، مصرف آب و تولید فاضلاب بررسی شده است. نتایج مدل اقتصادی نشان دهنده آن است با توجه به راندمان پایین نیروگاه زرند و قیمت جهانی کربن، می­توان با تبیین یک مدل تجاری، این نیروگاه را از مدار خارج کرد و زمینه سرمایه­گذاری یک نیروگاه فتوولتائیک با ظرفیت معادل را ایجاد نمود. تحلیل­های فنی و اقتصادی نشان دهنده آن است که احداث یک نیروگاه فتوولتائیک با ظرفیت 80 مگاوات در منطقه زرند، توانایی جلوگیری کامل از مصرف سوخت، انتشار کربن، مصرف آب و تولید فاضلاب نیروگاه حرارتی زرند را دارد. مطابق با تحلیل­های اقتصادی، بازگشت سرمایه نصب یک نیروگاه 80 مگاوات فتوولتائیک به علت صرفه­جویی سوخت برابر با 2/23 درصد است و اگر این صرفه­جویی شامل هزینه سوخت و کربن باشد، بازگشت سرمایه برابر با 1/27 درصد می­باشد. ذکر این نکته ضروری است که چنین نیروگاه فتوولتائیکی سالانه حدود 719982 مترمکعب صرفه­جویی در منابع آب را در پی دارد و از رها شدن حدود 297748 متر مکعب فاضلاب در محیط زیست جلوگیری می­کند.